info@corpsupport.nl   |     (088) 730 34 59
12
APR
2016

Succesvolle samenwerking met Trudo

comment : Off

Trudo“Hoe slimmer en efficiënter we onze zaken regelen, hoe meer tijd we overhouden om ervoor te zorgen dat u prettig in uw woning en uw buurt kunt wonen. Daarom gaan we de huurincasso op een andere manier organiseren. Vanaf 1 maart 2015 gaat de firma Corp Support de huur innen, namens Trudo.” Met deze woorden werd Corp Support geïntroduceerd aan de huurders van Trudo. Wat heeft dit Trudo en haar huurders nu 1 jaar later opgeleverd? 

Dalende huurachterstanden
De totale huurachterstand is in 1 jaar gedaald met 39 procent. Deze daling heeft zich vanaf de eerste maand na outsourcing van de huurincasso nagenoeg structureel ingezet. Dit is bereikt door frequentere en eerdere opvolging van de achterstanden en het aanpakken van enkele langlopende hoofdpijndossiers. Het betreft hier de achterstand over het totaal aan sociale en commerciële verhuur. Corp Support is namelijk verantwoordelijk voor alle incasso-activiteiten en -klantcontacten voor beide doelgroepen.

Daling van het aantal ontruimingen
Zowel Corp Support en Trudo willen ontruimingen op basis van huurachterstanden voorkomen. In het eerste jaar van de samenwerking hebben uiteindelijk 6 ontruimingen plaatsgevonden. Via succesvol lopende vaststellingsovereenkomsten dan wel ‘Laatste Kans Trajecten’ zijn 8 ontruimingen voorkomen. Binnen dergelijke overeenkomsten worden naast kortdurende betaalafspraken over de huurachterstand ook afspraken vastgelegd met betrekking tot schuldhulptrajecten en sociale begeleiding. Corp Support bewaakt de nakoming van de overeenkomst en coördineert desgewenst de afstemming tussen de betrokken partijen.

Daling van het aantal deurwaarderszaken
Corp Support werkt op dossierniveau intensief samen met de gerechtsdeurwaarder van Trudo. Het aantal actieve deurwaarderszaken is in 1 jaar met bijna 20 procent afgenomen. Dit komt enerzijds omdat de mate van incasseren door de samenwerking is verhoogd en anderzijds doordat het bedrag op het moment van overdracht naar de deurwaarder lager is en de instroom van het aantal dossiers is gedaald.

Geruisloze overdracht van dienstverlening
De gehele outsourcing door Trudo aan Corp Support is vanaf de eerste dag goed verlopen. De Trudo-huurders, maar bijvoorbeeld ook hulpverlenende instanties en bewindvoerders, wisten Corp Support direct via telefoon, e-mail en de balie te bereiken. Trudo kon zich hierdoor meteen focussen op haar eerdergenoemde doelstelling om haar huurders prettig in hun woning en buurt te laten wonen.

Sterke en structurele samenwerking met Trudo
Bovenstaande resultaten zijn natuurlijk samen met Trudo behaald. Via duidelijke rapportage en structurele overleggen met Trudo, blijven we samen zoeken naar verdere verbeterslagen om de cijfers en de dienstverlening te blijven verbeteren.

Benieuwd naar wat Corp Support voor u en uw huurachterstanden kan betekenen? Of naar de wijze waarop Corp Support de outsourcing door Trudo uitvoert? Neem dan contact op met Paul Lensen van Corp Support. Dit kan telefonisch via 06 55 71 48 28 of per e-mail via Paul.Lensen@CorpSupport.nl

About the Author
Paul Lensen | Manager Corp Support en ontwikkelaar & mede initiatiefnemer van Corp Support