info@corpsupport.nl   |     (088) 730 34 59

Een laatste kans, maar dan wel een eerlijke en realistische kans. Daar staat Corp Support voor.

Heeft u een ontbinding- en ontruimingsvonnis bij de rechtbank gehaald, maar wenst u de ontruiming te voorkomen? Dan adviseren wij u om altijd een vaststellingsovereenkomst c.q. bruikleenovereenkomst met uw (oud) huurder af te sluiten. Het vonnis blijft voor de duur van één jaar uitvoerbaar en bij niet nakoming van de gemaakte afspraken is het mogelijk om alsnog te ontruimen. Corp Support kan naast het vormgeven van een dergelijke overeenkomst, zorgdragen voor de gehele coördinatie en bewaking van de uitvoering gemaakte afspraken. De oude ‘huurder – verhuurder’ relatie wordt hiermee op een natuurlijke wijze onderbroken.

Het Laatste Kans Traject van Corp Support bestaat uit de volgende pijlers:

  • Een duidelijk traject,  middels afspraken vastgelegd in een overeenkomst.
  • Het bewaken van de voortgang en nakoming van de gemaakte afspraken.
  • Corp Support is aanspreekpunt voor huurder en begeleiding gedurende de duur van de overeenkomst.
  • Bij niet nakoming van de afspraken, regelt en begeleid Corp Support de ontruiming.

 

Naast oog voor de gehele financiële (schulden) situatie, kijkt Corp Support ook naar de sociale problematiek van uw huurder.
Want het een is helaas vaak met het ander verbonden.

foto_laatstekans2