info@corpsupport.nl   |     (088) 730 34 59
12
APR
2016

Minder huurders uit huis gezet

Minder huurders uitgezetWoningcorporaties hebben voor het tweede achtereenvolgende jaar minder huurders uit huis gezet. Afgelopen jaar waren het er 6 procent minder dan in 2014, toen het aantal al met 15 procent was gezakt.

In totaal werden 5.500 huurders in 2015 uit huis gezet. In de meeste gevallen is huurachterstand de reden en gaat het om alleenstaanden, blijkt uit een enquête van Aedes, de branchevereniging van corporaties. Aedes houdt jaarlijks een enquête onder woningcorporaties over huisuitzettingen.

Helft minder ontruimingen
Corp Support werkt sinds een jaar samen met woningcorporatie Trudo op het gebied van huurincasso. In het eerste jaar is meer dan de helft van het aantal ontruimingen voorkomen. Via succesvol lopende vaststellingsovereenkomsten of ‘Laatste Kans Trajecten’ zijn 8 ontruimingen voorkomen. In deze overeenkomsten worden naast kortdurende betaalafspraken over de huurachterstand ook afspraken vastgelegd met betrekking tot schuldhulptrajecten en sociale begeleiding. Corp Support bewaakt de nakoming van de overeenkomst en coördineert desgewenst de afstemming tussen de betrokken partijen.

Dalende huurachterstanden
De totale huurachterstand is in het eerste jaar gedaald met 39 procent. Deze daling heeft zich vanaf de eerste maand na outsourcing van de huurincasso nagenoeg structureel ingezet. Dit is bereikt door frequentere en eerdere opvolging van de achterstanden en het aanpakken van enkele langlopende hoofdpijndossiers. Het betreft hier de achterstand over het totaal aan sociale en commerciële verhuur. Corp Support is verantwoordelijk voor alle incasso-activiteiten en -klantcontacten voor beide doelgroepen.

Meer regelingen, minder uitzettingen
“Bovenstaande resultaten zijn samen met Trudo behaald. Via duidelijke rapportage en structurele overleggen met Trudo blijven we continu onze dienstverlening verbeteren. We zoeken samen naar oplossingen om de huurder te helpen. Waarbij altijd het streven is om het aantal uitzettingen tot het minimum te beperken”, aldus Paul Lensen, manager Corp Support.

About the Author
Paul Lensen | Manager Corp Support en ontwikkelaar & mede initiatiefnemer van Corp Support