info@corpsupport.nl   |     (088) 730 34 59
23
MEI
2016

Laatste Kans Traject: Do’s & Don’ts

foto_laatstekansBij veel verhuurders is het Laatste Kans Traject een bekend en populair middel ter voorkoming van een ontruiming bij huurachterstanden en/of overlast. Terecht, want het is een mooi en succesvol instrument. Vanuit de dagelijkse praktijk en de jurisprudentie, zien we echter bij corporaties ook regelmatig een Laatste Kans Traject sneuvelen en wordt er alsnog ontruimd. Dat is jammer, want een ontruiming kost een corporatie geld, extra inzet van personeel en sluit niet aan bij het volkshuisvestelijke doel van een verhuurder. Maar wat maakt nou een Laatste Kans Traject een succes? Oftewel wat zijn de Do’s en Dont’s tijdens het opstellen en uitvoeren c.q. bewaken van een Laatste Kans Traject.

Lees hier meer over onze Do’s & Don’ts

Dit alles met als doel: Maak van de verleende laatste kans een succesvolle. Dat geeft resultaat! Wilt u meer weten over de Laatste Kans Trajecten van Corp Support of wilt u uw Laatste Kans Traject door Corp Support uit laten voeren? We informeren u graag over de mogelijkheden.

Uitbesteden van het Laatste Kans Traject
Het is mogelijk om de vorming en uitvoering van het Laatste Kans Traject geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan Corp Support. Naast dat het u ontzorgt qua personeelsinzet en u direct alle kennis en ervaring tot uw beschikking heeft, zorgt het ook voor een duidelijk signaal naar uw (oud)huurder. In het geval een traject ter voorkoming van een procedure ter ontbinding en ontruiming is, is het signaal dat er een frisse en onbevooroordeeld traject wordt ingezet. En in het geval dat er sprake is van een traject ter voorkoming van de uitvoering van het ontruimingsvonnis, wordt de schijn van een stille voorzetting van de huurovereenkomst 100 procent voorkomen. De oud huurder dient namelijk bij vragen niet meer aan te kloppen bij de (oud)verhuurder, maar dient zich eerst te bewijzen richting Corp Support. Het is mogelijk om de betaling van de gebruikersvergoeding via Corp Support te laten verlopen, Corp Support stort de betaling dan direct één-op-één door aan uw organisatie.

Meer weten over het Laatste Kans Traject
Kijk op onze site voor meer informatie over een Laatste Kans Traject bij huurachterstanden en bij overlast. Of neem contact op met Paul Lensen, manager Corp Support | paul.lensen@corpsupport.nl | 06 – 55714828.

About the Author
Paul Lensen | Manager Corp Support en ontwikkelaar & mede initiatiefnemer van Corp Support