info@corpsupport.nl   |     (088) 730 34 59
23
MEI
2016

Doe nu een leesbaarheidstest

comment : Off

LaaggeletterdheidEr zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met taal en/of rekenen. Een groot gedeelte van deze doelgroep is ook klant van u als verhuurder. Het is dan ook van belang om in uw communicatie aan te sluiten bij het gemiddelde taalniveau van uw huurders. Corp Support beschikt over een bewezen tool die het mogelijk maakt om uw documenten te toetsen op haar leesbaarheid. Deze tool stellen wij nu ook voor u beschikbaar.

De Algemene Rekenkamer concludeert in een in april 2016 verschenen rapport dat er een ‘kloof tussen het probleem en de aanpak’ van laaggeletterdheid is. En in tegenstelling tot eerdere onderzoeken, zijn er in Nederland niet 1,3 miljoen mensen die moeite hebben met taal en/of rekenen, maar 2,5 miljoen mensen. Zij hebben een grote kans om een financiële en sociale achterstand in de maatschappij op te lopen. Stichting Lezen & Schrijven stelt hierop aansluitend vast dat ‘om uit de schulden te komen en te blijven, basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer essentieel zijn’.

Communicatie in B1 taal
Een groot gedeelte van deze 2,5 miljoen Nederlanders is klant van verhurend Nederland. Om uw geschreven boodschap ook daadwerkelijk bij uw huurders te laten landen, is het van belang om uw brieven helder en in begrijpelijke taal te schrijven. In Nederland kennen we 6 verschillende taalniveaus, waarvan A1 de laagste is en C2 de hoogste.

Taalniveau B1 is eenvoudig Nederlands en voor 80 procent van de Nederlandse bevolking goed en prettig leesbaar. Opvallend is dat veel bedrijven – waaronder de overheid – juist op taalniveau C1 communiceert. Corp Support adviseert u om uw gehele communicatie zoveel mogelijk op B1 op te stellen. Vaak horen we dat dit gezien de juridische dekking niet mogelijk is. Met onze op B1 niveau opgestelde Laatste Kans Overeenkomst bewijzen wij het tegendeel.

Quick Scan
Corp Support beschikt over een tool, waarmee alle documenten gecheckt kunnen worden op leesbaarheid. Deze zogenaamde Quick Scan meet het taalniveau van het complete document en signaleert het gebruik van:

  • dure woorden
  • lange zinnen
  • ingewikkelde zinnen
  • passieve zinnen
  • te lange alinea’s
  • vaktermen

 

De tool geeft direct inzicht in waar uw communicatie dient te worden aangepast.
Vanuit onze ervaring kunnen wij u ook adviseren over de wijze waarop u dit kunt doen en welke motiverende communicatietechnieken u hieraan toe kunt voegen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat wij deze aanpassingen voor u uitvoeren en uw documenten herschrijven.

Benieuwd naar het taalniveau van uw communicatie?
Stuur gratis de vijf meest gebruikte brieven naar onze adviseur Boukje Hoedemaeckers. Gebruik hiervoor het e-mailadres Boukje.Hoedemaeckers@corpsupport.nl. Heeft u vragen over de mogelijkheden en het aanbod? Neem dan contact op via telefoonnummer 088 – 730 34 59.

About the Author
Paul Lensen | Manager Corp Support en ontwikkelaar & mede initiatiefnemer van Corp Support