info@corpsupport.nl   |     (088) 730 34 59
23
MEI
2016

Communicatie & Incasso; da’s logisch

Lampjes kleinCommunicatie is wat Corp Support betreft de sleutel tot het verminderen van huurachterstanden en het aantal ontruimingen. Recente resultaten en onderzoeken van Corp Support en Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders te Eindhoven laten dit ook zien. Het schrijven op een toegankelijk B1 taalniveau dat voor 80 procent van de Nederlandse bevolking leesbaar is, het moment van communiceren en de wijze van motiverende communicatie. Het zijn allemaal factoren die bijdragen aan een effectieve huurincasso.

Tijdens een kennissessie op het Huurincasso Congres, dat op 8 juni 2016 wordt gehouden, wordt dieper op dit onderwerp ingegaan. Vooruitlopend op dit congres zijn Paul Lensen, manager Corp Support en Antoon Donkers, Algemeen Directeur van Janssen & Janssen, over dit onderwerp geïnterviewd. Lees hier het interview en meer over het Huurincasso Congres.

About the Author
Paul Lensen | Manager Corp Support en ontwikkelaar & mede initiatiefnemer van Corp Support